PREVENTIEVE OLIEWASKLEI EN CURATIEVE KOMPRESSE DRUK COMPRESSIETHERAPIE

BEGRIJP ME GOED : Gedurende 23 jaar heb ik zeer vele "beenzweren" mogen verzorgen. Het is trouwens beter te spreken van "substantieverlies". Echte beenzweren... maken maar een klein percentage uit van alle substantieverliezen aan de onderste ledematen. (Sorry dat deze nieuwe definities u in 't begin wat zullen storen... u hebt het zo niet geleerd). Het is niet mijn bedoeling om al het bewijsmateriaal van deze stellingen in deze website nog eens te ontwikkelen. Hiervoor kunt u mijn eerste (FR-NL-talige) website bestuderen: www.wax-argile.be (of mijn in 't Frans geschreven boek : "SOIGNEZ-VOUS MALIN").  Deze nieuwe Nederlandstalige website is er vooral om tegemoet te komen aan het ontbreken van een Nederlandstalige versie van mijn Franstalige boek.

Zolang we blijven hangen in het domein der substantieverliezen aan de onderste ledematen, is het wel zo dat de kompresse druk compressietherapie in de meeste gevallen de énige helende faktor is voor een goede wondheling. De oliewasklei speelt dan slechts een bijrol (als uitstekende bescherming). In meerdere extreme gevallen blijkt echter ook de oliewasklei onmisbaar te zijn (dus niet meer enkel als bescherming, maar ook curatief). De twee kunnen dan niet meer zonder mekaar: de kompresse druk compressietherapie en de oliewasklei-therapie.

Toen ik mijn websites verder begon te ontwikkelen, kwam er meer en meer belangstelling vanuit andere hoeken. Uiteindelijk is dan ook de therapeutische doelgroep voor de oliewasklei-therapie verbreed. Patiënten kwamen niet alleen meer voor substantieverlies aan de onderste ledematen (in se een vasculair probleem), maar ook voor allerlei huidpathologiën en andere. Voor vele patiënten in deze nieuwe doelgroep was de compressietherapie ook niet meer primordiaal. Dit alles is verder uitgewerkt in mijn Franstalige website: www.wax-argile.fr. (Waarvan er later ook nog een Nederlandstalige vertaling zal volgen).

 

Natuurlijk werkt klei zowel preventief als curatief!  Alleen zal ik me in deze specifieke website beperken tot de oliewasklei-compressietherapie. In de mate van het mogelijke, zal ik foto's en diapresentaties toevoegen.

Deze website wordt afgeraden aan al te gevoelige personen. Sommige beelden zijn nogal cru.

IEDERE BEHANDELING MET EEN STEVIGE, CORRECT AANGELEGDE KOMPRESSE DRUK COMPRESSIE MOET WORDEN AANBEVOLEN VOLGENS DE WETENSCHAPPELIJKE STUDIES

Een stevige kompresse druk- of matige kompresse druk compressietherapie is de hoeksteen voor de beenulcera van veneuze origine (en ook voor vele gemengde ulcera), maar is formeel verboden voor arteriële beenulcera. Iedere behandeling met een stevige, correct aangelegde kompresse druk compressie (zij het met kort uitrekkende elastische sterke zwachtels of met lang uitrekkende elastische sterke zwachtels) moet worden aanbevolen volgens de wetenschappelijke studies.

Echter, het grote probleem met de lang uitrekkende elastische sterke zwachtels is dat het correct aanleggen ervan een grote deskundigheid vereist. Bovendien moeten deze sterke zwachtels 's avonds worden verwijderd omdat hun kompresse druk te sterk is tijdens de rustperiode. Ze worden dan 's morgens door de patient zelf terug aangebracht (om het even hoe) of door de verpleegster die (meestal) niet in deze plaatsingstechniek is opgeleid en die bij de patiënt aankomt als het oedeem reeds is gevormd. (fameuze accordeoneffect).

Om deze problemen te vermijden, zullen we het alleen hebben over de kompresse druk compressietherapie met kort uitrekkende elastische sterke zwachtels die een heel etmaal en langer ter plaatse kunnen blijven.