NIEUWE DEFINITIE VAN HET BEENULCUS

Een gewoon substantieverlies t.h.v. epiderm, derm en hypoderm van de onderste ledematen kan maar ontaarden in een ulcus, als daar de juiste "drievoudige negatieve synergie" van volgende 3 factoren voor aanwezig is :

1) Een slecht terrein (heel dikwijls vanwege bloedcirculatiestoornissen van veneuze of arterioveneuze origine, ook vanwege immuundeficiëntie, ook vanwege bloedarmoede, ook vanwege een overgevoelige huid, ook vanwege latent aanwezig geïnoculeerde ziektekiemen)

2) Een agressie (verwondingen : accidenteel of chirurgisch; brandende ontsmettingsstoffen; agressieve "verzorgingen";  externe drukwonden (vb. nieuwe schoenen); interne drukwonden (een extreem gezwollen onderbeen); ontberingsagressie (vb. niet meer in zijn bed willen slapen of zich niet meer willen voeden of extreem roken of drankprobleem); vergiftigingsagressie door medicatie; )

3)Het ontbreken van de juiste vroegtijdige therapeutische reflex

 

Een (negatieve) synergie van de 3 hoger geciteerde factoren creëert dan de juiste "voedingsbodem" voor het ontstaan van een ulcus bij het gewoon substantieverlies. De vakliteratuur heeft het dan over : "Substantieverlies met geen enkele tendens tot heling..." enzovoort, enzovoort, enzovoort....

 

De omgekeerde redenering leidt evenwel ook tot de nu volgende (verrassende) conclusie :

Als de juiste therapeutische reflex WEL aanwezig is, kan een combinatie van de eerste 2 hoger geciteerde factoren bijna nooit uitmonden in het ontstaan van een beenulcus !

De juiste therapeutische reflex is niets meer en niets minder dan het volhouden van de juiste compressietherapie.

 

(Het buitengewoon substantieverlies valt buiten deze categorie bv. gangreen wegens distaal verstopte arteriën of bv. ulceraties wegens agressieve huidtumoren, of bv. necrose wegens onderliggende specifieke pathologiën zoals de ziekte van Raynaud...).

 

EEN MEERLAGIGE COMPRESSIETHERAPIE MET KORTE REK STERKE ZWACHTELS

Een snelle therapeutische reflex is de beste preventie tegen het ontstaan van nieuwe been-ulcera. Ik heb het over de meerlagige professionele compressietechnieken met KORTE REK STERKE ZWACHTELS. Vele combinaties zijn mogelijk. Een substantieverlies zal dan snel genezen en niet ontaarden in een ulcus. Toch even uw aandacht : overgevoelige benen moeten in dit stadium evenwel extra beschermd worden. Dit kan dikwijls met een modern materiaal, in sommige gevallen kan enkel de speciale oliewasklei soelaas bieden (Met name het Wax-Argile). Als het ulcus reeds is ontstaan, is er des te meer reden om snel een meerlagige professionele compressietherapie op te starten. Wie als verzorgende nog niet vertrouwd is met zulke professionele compressietechnieken, moet te rade gaan bij een gespecialiseerd compressietherapeut. De(r)gelijke compressietherapeuten moeten herhaaldelijk deze technieken demonstreren : liefst ook bij verschillende gevallen (met verschillende pathologieën).

De korte rek sterke zwachtels en de meerlagige sterke zwachtels in liggende houding aangebracht onder een druk van 40 mmHg benaderen het ideaal van een ortho-compressietherapie.

DE MEERLAGIGE VENEUZE COMPRESSIETECHNIEK MET KORTE REK ELASTISCHE STERKE ZWACHTELS IS SUPERIEUR AAN DE MEERLAGIGE VENEUZE COMPRESSIETECHNIEK MET LANGE REK ELASTISCHE STERKE ZWACHTELS

Twintig studies werden gerapporteerd die een veel hoger helingspercentage aantonen onder compressietherapie versus geen enkele compressie en een nog hoger helingspercentage met de meerlagige compressietherapie versus één enkele laag. Men kan dus zeggen dat hoe sterker het ulcus wordt samengedrukt hoe sneller het ook geneest. Alle studies hebben getoond dat hoe hoger de druk is hoe sneller ook de heling is. Op het geheel der criteria van verdraagzaamheidsefficiëntie en observatie is het meerlagige verband (met korte rek elastische sterke zwachtels) superieur aan de lange rek elastische sterke zwachtels

DE IDEALE COMPRESSIETHERAPIE

Men moet dus een ideale compressie installeren waarvan de druk zich iedere keer aanpast aan het nodige hemodynamisch effect om een lage lokale druk te realiseren in rusttoestand en een hoge druk in orthostasie met superieure drukpieken tijdens het stappen. Deze veroorzaken een intermitterende sluiting van de aders op het moment van de musculaire systole en bijgevolg een onderbreking van de door de incontinente kleppen veroorzaakte refluxgolven.

Het nec plus ultra der COMPRESSIETHERAPIE ..... : de W.A.L.K.-druktherapie

De hier hoger mooi uitgelegde theorie...... is een mooie theorie voor mensen die nog een beetje kunnen stappen. Maar wat doet U met verlamde en sedentaire patiënten....?

Voor deze groep mensen is er nu gelukkig de COMPRESSIETECHNIEK MET DE ARTISANALE LAARS. De artisanale laars staat voor een speciale (ongewone) meerlagige, uitstekend presterende compressietherapie die zeer goed verdragen wordt door de patiënten. ( En wat méér is : die ook goed verdragen wordt door de totaal verlamde rolstoelpatiënten).                                                                                           Het is evident dat benen met een zéér ernstig arteriëel lijden TOTAAL NIET in aanmerking komen voor om 't even welke compressietherapie.

Het kind moest nog een naam krijgen. Voortaan zullen we het hebben over de Wekelijkse Artisanale Laars Kompresse(druk)- compressietherapie.

De W.A.L.K.-compressietherapie is goed voor iedereen. Zowel voor de goede stapper als voor de slechte stapper, voor de sedentaire persoon als voor de rolstoelpatiënt.

De W.A.L.K.-compressietherapie kan (soms, maar niet altijd) gecombineerd worden met                                                                                  bv. 1) de bestaande efficiënte STERKE ZWACHTELS MET KORTE REK - COMPRESSIE (PÜTTERBINDE), of                                                                  bv. 2) met de HIGH-TEC-COMPRESSIEKOUSEN (ULCERTEC),of                                                                                                   bv. 3) met andere compressietechnieken (PROFORE-techniek).

De W.A.L.K.-compressietherapie moet soms gecombineerd worden met het DAGELIJKSE OLIEWASKLEI-CATAPLASMA (Bv. voor de BUITENGEWONE SUBSTANTIEVERLIEZEN). We spreken dan van de DAGELIJKSE W.A.L.K.-compressietherapie : op langere termijn wordt dit alleszins terug een gewone WEKELIJKSE W.A.L.K.-compressietherapie.