EEN GOEDE VENEUZE KOMPRESSE DRUK COMPRESSIE IS ONONTBEERLIJK

Het ontbreken van kompresse druk compressie of een slecht gebruikte kompresse druk compressie zijn verantwoordelijk voor de vele mislukkingen van de behandeling van het veneus en gemengd ulcus. Als we weten dat 70 tot 90 % van de ulcera een veneuze origine hebben en dat 5 tot 10 % een gemengde (arterio-veneuze) origine hebben en dat enkel 5 tot 15 % van louter arteriële origine zijn, dan begrijpt men goed dat een degelike veneuze compressie onontbeerlijk is.

EEN VENEUZE HYPER-DRUK VEREIST EEN MECHANISCHE "KOMPRESSE DRUK" CONTRA-DRUK

De verantwoordelijke factor van de meeste ulcera (van veneuze origine) is de oppervlakkige of diepe veneuze hyperdruk. Zulk een veneuze hyperdruk vereist een mechanische contra-druk : hetzij met een kompresse druk kousensysteem, hetzij met een kompresse druk sterke zwachtels systeem, hetzij met een combinatie van beide systemen, om op intermitterende wijze een incontinente ader te sluiten en alzo de hyperdruk te verminderen tijdens het stappen. Op een rechtopstaand lichaam (in orthostasie) is er een druk van 50 tot 70 mmHg nodig om dit te bereiken. De druk moet degressief zijn om te helpen bij de veneuze retour met maximale drukken aan de enkel en lagere drukken onder de knie. De volgens de studies aanbevolen druk voor de veneuze ulcera schommelt tussen de 20 à 25  en de 40 mmHg aan de enkels (meestal tussen de 30 en de 35 mmHg) met een druk rond de 20 mmHg onder de knie. Voor een groot aantal ulcera moet de druk selectief worden afgeleid met een klein kussentje om het ulcus onder de sterke zachtel te beschermen.

Het gebruik van de kompresse druk compressietherapie bij arteriëel lijden moet afgewogen worden van geval tot geval, in functie van de ernst van dit arteriële lijden. (Vijf procent van alle beenzweren zijn uitsluitend van arteriële origine, waar iedere compressie absoluut verboden is!)

GESPECIALISEERDE VERPLEEGKUNDIGEN

De behandeling van een beenulcus is in essentie de taak van de opgeleide verpleegkundige, hierin ondersteund door de gespecialiseerde geneesheer (bv. de gespecialiseerde huisarts of de gespecialiseerde dermatoloog-fleboloog).                                                                                      De verpleegkundige en de geneesheer zullen gezamenlijk hun gezag moeten laten gelden om bepaalde boodschappen door te drukken, in het bijzonder de boodschap van de opgelegde kompresse druk compressie : het enige basisprincipe voor het veneus en gemengd ulcus. Waartoe dient het om behandelingsschema's te ontwikkelen in functie van de grootte van de ulcera, van hun zwart-gele-rode kleur, van de hoeveelheid exsudaat, van hun al dan niet geïnfecteerd karakter... als een kompresse druk compressie - deze naam waardig - niet is geïnstalleerd.

EEN STRIKT PROTOCOL

In Engeland waren de disrictsverpleegkundigen de helft van hun tijd bezig met het verzorgen van beenulcera. Een degelijke compressietherapie werd noch systematisch noch efficiënt toegepast. Alles werd anders toen de verpleegkundigen werden opgeleid en toen zij een strikt protocol handhaafden : het aantal genezingen van beenulcera steeg tot 69 % in 12 weken en tot 83 % in 24 weken.

GEEN ENKELE VERSLAPPING IN DE PRAKTIJK

Wat ook de etiologie van het beenulcus moge wezen, het is de gespecialiseerde thuisverpleegkundige of de gespecialiseerde rusthuisverpleegkundige die de voornaamste acteur is in het leven van patiënten met een beenulcus. Het gaat om een begeleiding die dikwijls langdurig en pijnlijk is, die in de praktijk geen enkele verslapping toelaat en die een nauwe samenwerking vereist met de gespecialiseerde geneesheer. Een ulceraverzorging vereist de totale medewerking en een belangrijke dosis geduld vanwege de patiënt. De verpleegkundige en zijn team moeten getuigen van een goede ervaring, een echte know-how,  veel improvisatietalent en veel  doorzettingsvermogen. Dit team moet ook over de nodige tijd kunnen beschikken voor zulk een taak.

EEN TECHNISCH GOED AANGEPASTE KOMPRESSE DRUK COMPRESSIETHERAPIE LEIDT TOT EEN WONDHELING VAN EEN VEEL BETERE ESTHETISCHE KWALITEIT EN IS VOLMAAKT NATUURLIJK

Nu zal men zien dat de ulcera beetje bij beetje verminderen om UITEINDELIJK te verdwijnen !

Gedaan met de onnuttig pijnlijke curettages van de ulcerabodems.

Gedaan met de transplantaties die - als ze al niet mislukken - inesthetische en lamentabele resultaten geven.

Een goed aangepaste kompresse druk compressietechniek leidt tot een wondheling van een veel hogere esthetische kwaliteit en is volmaakt natuurlijk.

Vanuit dit gezichtspunt presteren de meerlagige kompresse druk systemen veel beter.

HOEKSTEEN

De hoeksteen der wondheling voor het ulcus varicosum - (75% der beenulcera zijn van veneuze origine zonder nog maar te spreken van de 20% van gemengde arterio-veneuze oorsprong) - zijn deze specifieke kompresse druk compressietechnieken waarvan men nooit genoeg kan spreken en zonder dewelke de ontelbare moderne (*) verbanden slechts ondoeltreffende luxe-werktuigen zijn !

( (*) hydrocolloïden, alginaten, hydrocellulairen, hydrogels, hydrovezels, interfacen, enz.)

NIEUWE HOEKSTEEN

EERSTE NIEUWE HOEKSTEEN :  

de  W.A.L.K. : (Wekelijkse Artisanale Laars Kompresse druk) : nieuwe en revolutionnaire kompresse druk compressietechnieken voor de                  gewone substantieverliezen : (zie W.A.L.K.-REVOLUTIE)

 

TWEEDE NIEUWE EN REVOLUTIONNAIRE HOEKSTEEN :  

de  DAILY W.A.L.K. OP SUBSTRAAT VAN OLIEWASKLEI  voor de          buitengewone  (als "ongeneeslijk" beschouwde) substantieverliezen. Deze  zullen dan zonder al te buitensporige inspanningen helen.              Niet te verwonderen dat sommigen nu al durven spreken over een nieuwe revolutionnaire methode voor natuurlijke wondheling.                                       (zie www.wax-argile.be/206999965)