DE WEKELIJKSE ARTISANALE LAARS KOMPRESSE(DRUK) : DE W.A.L.K.

DE W.A.L.K. : EEN VARIABELE DRUK

De W.A.L.K.  is een meerlagig systeem dat een aangepaste compressie toelaat aan de specifieke noden van iedere patiënt. Men bekomt een compressie op maat. Het gaat om een stevige druk die in geen enkel geval een degradatie in de hand werkt. De W.A.L.K. is bestemd voor het weinig of niet omkeerbare oedeem. Het comfort (last, pijn) van de patiënt wordt hier gehandhaafd : zoals een schild doen de consistentie en het volume van de W.A.L.K. dienst als een gewelf en herleiden sterk de transmissie van de druk in de diepte. Zeer snel wordt de W.A.L.K. een zeer goed verdragen ondersteuningskous. De W.A.L.K. laat toe het lymfatisch oedeem effectief te draineren. In het begin hermaakt men de W.A.L.K. dagelijks. Vervolgens nog één dag op twee, één dag op drie... Uiteindelijk hermaakt men de W.A.L.K. nog éénmaal per week. Begrijp me goed : de patiënt houdt zijn W.A.L.K. de hele week aan zijn been (of aan zijn benen) tot aan het volgende bad. Na het bad moet de W.A.L.K. hermaakt worden.. om opnieuw een hele week ter plaatse te blijven.

DE W.A.L.K. : EEN HEFBOOM

De W.A.L.K. is een meerlagig systeem door opeenstapeling van meerdere omtrekken van kleine elastische bandjes van 10 cm breed. Dit systeem wordt nog verder versterkt door lange stukken stoffen kleefbanden (van 10 cm breed) rondom het geheel om een hefboom te fabriceren. Men bereikt een opeenstapeling van 10 lagen. (9 lagen van kleine bandjes en 1 laag stoffen kleefband). De verschillende matig aangespannen (per cm stijgende) omtrekken van elastische bandjes overlappen elkaar gedeeltelijk. Deze omtrekken verminderen de uitrekbaarheid van het materiaal, terwijl ze tegelijk de werkdruk versterken. Een analoog effect als van een niet elastische band wordt alzo geproduceerd.

In geval van spataders laat deze compressie toe de zwakte van de musculaire pomp te corrigeren.

DE W.A.L.K. IN AANLOOP VAN EEN HIGH-TEC COMPRESSIEKOUS : DE ULCERTEC

Een W.A.L.K.-compressietherapie kan niet door de patiënt zelf worden geïnstalleerd. Dat is wel evident. Een W.A.L.K.-compressietherapie kan het onderste lidmaat evenwel klaar maken om over te schakelen naar een ander systeem : de High-Tec "Ulcertec" compressiekous. Een klein aantal patiënten slaagt er namelijk wel in om zelf deze dubbele kous aan te trekken. Of ze hebben een familielid die het in hun plaats kan doen. Het systeem met de Ulcertec-kous is geniaal. Eerst trekt met een witte, niet spannende gesloten (verband-) kous aan (die zelfs over de nog aanwezige ulcusverbanden heen mag getrokken worden). Vervolgens schuift men een blauw nylon tussenstuk over de voet om de bruine sterk spannende Ulcerteckous redelijk gemakkelijk over de witte kous te laten glijden tot onder de knie. Het blauwe nylon tussenstuk wordt dan vervolgens gemakkelijk teruggetrokken, want de bruine kous is een open kous.

De Ulcertec-compressiekous is het instrument bij uitstek van een volwaardige compressietherapie om een ulcus te doen genezen. Een aantal patiënten dragen deze speciale kous zelfs dag en nacht. Dag na dag. Week na week. (Dit staat zo natuurlijk niet in de Ulcertec-handleiding uitgelegd).

De Ulcertec-compressiekous heeft ook een preventieve uitwerking.