Evolutie in één maand

De zwachtel geneest en niet de dokter en ook niet de verpleegkundige. Het aangebrachte zalfje doet weinig ter zake.
De zwachtels aangebracht volgens de W.A.L.K.-compressietherapie doen hun werk. Het gaat hier om oude overgeleverde therapeutische principes. Weinig artsen en weinig verpleegkundigen hebben deze technieken "onder de knie".

Dit fotoalbum is representatief voor de meeste substantieverliezen (die ten onrechte "ulcus" of "beenzweer" genoemd worden door artsen en verpleegkundigen). Als men "het nodige" doet of als men doet "wat moet gedaan worden", dan genezen zulke substantieverliezen zonder al te veel moeite. De patiƫnt staat stom verbaasd om het resultaat, want hij sukkelt dikwijls al jaren.


In de volgende pagina's komen er enkele moeilijkere substantieverliezen aan de orde. Zoals bij uiterst gezwollen onderste ledematen. Of zoals bij een overgevoelige huid. Of bij het dermo-epidermitis. Of bij de diabetesvoet (Charko).