Fotoalbum

Deze tachtigjarige (89 jaar) lijdt aan een ernstige anemie en heeft enorme ademhalingsproblemen. Zuurstofsaturatie tussen 84 en 89 %. Schommelende bloeddruk tussen 16(systole)/11(diastole) en 8(systole)/5(diastole) na inname van pispil. Hij kan nog amper enkele stappen doen en valt regelmatig op de grond (evenwichtsstoornissen). Hij wordt preventief behandeld tegen een phlebo-thrombose (Fraxiparine SC). Deze patiënt had zeer gezwollen en rode benen (nu niet meer) met risico op een beginnende Erysipelas ? (Geen hoge koorts... nog niet... en ook later niet).

Het linkerbeen komt vol blaren te staan. Ik neem de vrijheid om gedurende 7 dagen een W.A.L.K. -compressietherapie aan te leggen op een substraat van Oliewasklei. De 8ste dag kan ik reeds een Ulcertec-compressie opstarten. Gedurende enkele dagen combineer ik deze Ulcertec-compressie met een dubbele laag Tubifast om de sterk gezwollen knieën ook te decompresseren.
  De patiënt wil niet meer in zijn bed slapen , maar slaapt nu in zijn relax. "Ik voel me hierin zéér gelukkig", vertelt hij. (Geen adembenauwdheid meer).

Vanaf de 11ste dag nog enkel de Ulcertec-kous. Nog een beetje JALOPLAST PLUS crème onder een Mepilex-laag tweemaal per week als substraat onder de Ulcertec-kous gedurende 1 week. Het Wax-Argile (de oliewasklei) is niet meer nodig.  Ondertussen werd ook een zuurstofconcentrator geïnstalleerd. De patiënt voelt zich terug goed.