De aanwezigheid van bacteriën kan bevorderend zijn voor een wonde

De aanwezigheid van bacteriën trekt neutrofiele witte bloedlichaampjes aan en macrofagen. Deze cellen maken groeifactoren aan en scheiden lactaat uit. De lijst met groeifactoren is zeker nog niet compleet. Er zitten zeer nuttige moleculen bij voor de granulatie, zoals de IGF (pseudo-insuline groeifactor), de TGF ("transformerende" groeifactor), de VEGF groeifactor van het vasculair endotheel).  Het geaccumuleerde lactaat is een stimulans voor de angiogenese en de collageensynthese. De weefselleer (histologie) toont aan dat hoe meer bacteriën er in een wonde zitten, hoe belangrijker ook de vasculaire profileratie zal zijn.

Moeten we onze ideeën omtrent microben niet een beetje bijschaven ?

VANUIT DEZE OPTIEK, MAG MEN STELLEN DAT MICROBEN HET ECHT VOOR ONS OPNEMEN!

Het zijn dus geen vijanden meer. Ok, ik ben nuchter genoeg om te weten dat in geval van een dreigende septikemie (Erysipelas -cellulitis) zo snel mogelijk de nodige antibiotica (liefst intraveneus) moeten worden voorgeschreven.

U zult echter snel opmerken (dat hoop ik tenminste voor u en voor de patiënten die u verzorgt) dat de OLIEWASKLEI-compressietherapie en bij uitbreiding ook de simpele oliewaskleiverbanden nooit tot een septikemie zullen aansturen. Dit in scherpe tegenstelling met de vele andere klassieke en zelfs moderne methodes.

Wel heel gevaarlijk : BEGINNEN met de oliewasklei en er TE VROEG mee STOPPEN. (Of er "tijdelijk" mee stoppen omdat men zonodig enkele dagen op "observatie" moet naar de kliniek en "die vuiligheid niet aan zijn been wil houden of MAG HOUDEN".

De microben hebben ons nog veel te leren.

De komende jaren zullen we van de ene verbazing in de andere vallen. We zullen ontdekken dat de ouderen van honderden en duizenden jaren geleden het eigenlijk bij het rechte eind hadden. We zullen ons uit het moeras der geprotocolleerde "geneeskunde" uittrekken om de eenvoudige en krachtige genezingsprincipes van de natuurgeneeskunde te herontdekken. Vooral in onze (moderne ?) tijd waarin de antibiotica aan het einde van hun Latijn zijn gekomen.

Er is nog een mooie toekomst weggelegd voor de oliewasklei...