Beroepsmatig, heb ik uiteindelijk nog geen enkel patiënt DEFINITIEF weten te ontsnappen..................... aan kanker.

Mensen van vlees en bloed die je emotioneel meesleuren in hun tragedie van leven en dood. Veelbelovende remedies bleken maar strohalmen geweest te zijn.

Weet u, in de meeste gevallen is het al te laat als kanker ontdekt wordt. Vroegtijdige of preventieve opsporingen draaien de bevolking slechts een rad voor de ogen. Een "pas ontdekte" kanker is daar in feite al 12 jaar bezig vooraleer hij nog maar ontdekt kon worden. Conventionele, alternatieve of natuurtherapieën halen dan in de meeste gevallen niet veel meer uit.

Dit is een zeer fatalistische visie : De niet gemanipuleerde overlevingsstatistieken zijn echter wat ze zijn en vallen perfect samen met de placebo-effect-(overlevings)statistieken.

Niet omdat men - nà "kanker-eradicatie" - gedurende 5 jaar geen kanker meer kan detecteren dat de kanker er niet meer zou zijn. En vervolgens dan durven stellen dat de patient na die 5 (zogezegde "kankervrije") jaren zou genezen zijn. Als hij (spijtig genoeg) het 6de jaar (of later) toch nog aan kanker overlijdt, dan spreekt men van een "nieuwe" kanker. Ik noem dat de grote kankerleugen.

Wist u dat onze grote oncologen die zelf zoveel chimio voorschrijven die chimio zelf niet willen (noch voor hùn persoontje, noch voor hùn geliefden) ! Het Amerikaanse N.C.I. geeft ook toe dat chimio meer kanker veroorzaakt dan dat het er bestrijdt. Waar zijn we toch mee bezig ? (Inderdaad, met een miljarden cash flow !)

En toch, we kunnen niet alle verworvenheden van de moderne geneeskunde zomaar verwerpen. Er zijn een weinigtal "verlichte" en uitzonderlijke medici die van aanpakken weten. Er zijn ook de hyper gespecialiseerde privéklinieken in Duitsland voor de groten en gefortuneerden dezer aarde. Klassieke en alternatieve benaderingen worden daar gecombineerd om de overlevingskansen drastisch te verhogen. (Chimio wordt daar bijvoorbeeld zeer laag gedoseerd om zo weinig mogelijk collaterale schade aan te richten).

Kanker moet je eigenlijk preventief te lijf gaan. Preventief het terrein zo sterk maken dat de apoptose-functie der cellen nooit verloren gaat.           Dr. Rath en zijn ploeg staan hierin zeer sterk met hun cellulaire geneeskunde die erin slaagt het bindweefsel (vnl uit collageen bestaand) zodanig te versterken met micro-voedingsstoffen dat de kankercel a.h.w. wordt "ingebonden" en vervolgens vernietigd. Een gezonde cel is de basis van een gezond lichaam.

Het wordt in onze tijd inderdaad hoe langer hoe moeilijker om een goed uitgebalanceerde en gezonde voeding voor zichzelf samen te stellen. Zulk een volwaardige voeding zou natuurlijk ideaal zijn. Voor wie dat te moeilijk is, zijn de "isolaten" van Dr. Rath (of andere goed samengestelde micronutrimenten) een uitstekend alternatief.

De kwaliteit van ons terrein is van tevoren reeds voor 80% bepaald door het genetisch materiaal dat we van bij de geboorte meegekregen hebben van onze beide ouders. Voeding en gezonde levenswijze zijn slechts bepalend voor de resterende 20%.

Geraffineerde "voeding", suiker, alcohol, pesticiden-voeding en transvetten (margarines e.a.) moeten absoluut vermeden worden. Allergie veroorzakende voeding eveneens. (Dat is individueel verschillend van mens tot mens. Sommigen mogen geen brood eten. Anderen mogen geen melk drinken. Weer anderen verdragen geen soja of bananen, en ga zo maar door).

Persoonlijk ben ik er helemaal van overtuigd dat een gezond terrein enkel goed kan blijven functioneren binnen de neutrale pH-waarden. Geen acidose en geen alkalose.

Wat als een kanker reeds meer dan 12 jaar aanwezig blijkt te zijn ? Is er dan geen enkele hoop meer ? Zelfs hier is er ook nog enige hoop ! Zelfs voor de hopeloze gevallen !

Enkele jaren geleden heeft de agro-alimentaire sector mijn ogen geopend voor een bijzonder feit. De agro-alimentaire sector is niet geïnteresseerd in massale dierensterfte of in vergiftigd vlees voor menselijke consumptie. Hun ingenieurs (en professoren) hebben tientallen jaren geleden toevallig ontdekt dat enkele grammen Bentoniet-klei in de dierenvoeding gemengd wonderen konden verrichten.

Sinds meerdere jaren werk ik zelf ook met Bentoniet voor de wondbehandeling van "ongeneeslijke" beenzweren met ongelooflijke genezingsresultaten.

Op 27 augustus 2013 vroeg een (in kanker gespecialiseerd) arts me om zijn 88-jarige moeder met Bentoniet te behandelen voor haar terminale en uitgezaaide melanomen stadium IV (haar hele rechterbeen stond ermee vol). Tot ieders grootste verwondering zijn ondertussen (in minder dan 5 maand) de allerschadelijkste melanomen, dank zij deze kleibehandeling, volledig geëlimineerd. Enkele recentere melanomen zijn bijna geëlimineerd (nog enkele weken dagelijkse cataplasma-verbandwissels met Bentoniet-oliewas-klei en het karwei zal geklaard zijn ! Bentoniet-cataplasma's transformeren een verzuurd terrein in een geneutraliseerd terrein met pH-waarden tussen 6,45 en 7,20.

Geen enkele kanker kan overleven in een neutraal milieu. Kanker is een fermentatie in zuur milieu. (Dus niet verwonderlijk dat de Bentoniet-gesupplementeerde varkentjes géén darmkanker meer kregen!)  We kunnen nog veel leren van deze varkentjes.

(P.S.: U kunt de beelden van deze melanoom-reportage zelf bekijken op mijn franstalige website: www.wax-ortho-compression.fr)