"Voor iedere ziekte is er een plantje gewassen",

wist mijn tante zaliger me dikwijls te vertellen. Ondertussen is de Volksgeneeskunde in de vergeetput geraakt. Vergeten en belachelijk gemaakt ! Ten onrechte ! Dubbel en dik ten onrechte !

De Volksgeneeskunde is in de eerste plaats een Natuurgeneeskunde. De Natuur vergist zich nooit. Het kan jaren, zelfs duizenden jaren duren eer de wetenschap de Natuurgeheimen kan ontrafelen en in de meeste gevallen zal de Natuur haar geheimen nooit prijs geven ! Het grote probleem van de wetenschap is haar eigen waarnemingsbeperktheid. De wetenschap kan namelijk nooit het onzichtbare (lees : onmeetbare / onwaarneembare) waarnemen. Bovendien heeft de wetenschap zichzelf verlamd met haar "dogma's" (lees haar "geloofsbelijdenis"). Het is niet mijn bedoeling hier dieper op in te gaan. Er zijn genoeg boeken die u daaromtrent kunt naslaan.

De arrogante moderne mens wist het zelf allemaal beter. Niet ongestraft heeft hij vele Natuurwetten overschreden en verkracht. Hij betaalt daar nu een zeer zware tol voor. De talrijke volksepidemiën van de 20ste en de 21ste eeuw bewijzen dit maar al te goed. (Hart- en vaatziekten, kanker, allergiën, zenuwziekten, enz.)

Gelukkig is in sommige gevallen een radicale ommekeer nog mogelijk. Door anders te gaan denken en vervolgens anders te gaan leven, in harmonie met de Natuurwetten, kunnen enkele kromgebogen levens weer rechtgetrokken worden. (Voor de meesten zal het spijtig genoeg wel te laat zijn).

Ik was niet anders hoor. 'k Was een gehersenspoelde verpleegkundige met vele "op school ingepompte" waanideeën over gezondheid. Over cholesterol bv. Over wiegedood bv. Over infectie bv. Over kanker bv. Over vaccins bv. enz. enz. Het leven in al zijn geplogenheden heeft mij ondertussen al een heel stuk ontgiftigd van vele a priori en vele (medische) dogma's. Ik heb ingezien dat ik niet meer en niet minder was dan een dwalende GEZONDHEIDSANALFABEET.

Ondertussen ben ik nog steeds bezig met het leren van het nieuwe "NATUUR-ALFABET", de nieuwe BEGRIPPEN en de nieuwe INZICHTEN. De medische gezagsdragers die me niet al te goed kennen zullen dan eens vaderlijk glimlachen (naar de verloren zoon die uit de grote schapenstal is gevallen). Dokters die dan de resultaten zien met de OlieWasKlei staan perplex (alsof ik van een andere planeet kwam). Deze dokters zullen wel gedwee in de eigen schapenstal blijven. (Onvoorwaardelijke trouw gezworen aan Big Pharma !). Een kwestie van aantrekking en onmiddellijke afstoting. De chemische molekuul-geneeskunde en de Natuurgeneeskunde kunnen niet met elkaar in het huwelijk treden : dat zijn dimensies met te weinig raakvlakken.

Zo is het ook in het reële leven. Alles is een kwestie van aantrekkingen of afstotingen. Het klikt of het klikt niet. Het is positief of het is negatief. Het is wit of het is zwart. Afstotende of aantrekkende magneetpolen. Afstotende of aantrekkende hemellichamen. Afstotende of aantrekkende "helpers". Aantrekkende of afstotende atomen. Juist of onjuist. Je bereikt je doel of je mist je doel ! Je doet wat je moet doen of je zit er volledig naast. Een dokter stelt de juiste diagnose of hij zit ernaast. Leven volgens de Natuurwetten of leven tegen de Natuurwetten.

Géén grijze tussenzone. Géén "bij benadering". Géén miserable "placebo"-geneeskunde. Géén omwegen met vervalste statistieken. Géén commerciële geneeskunde.

De Natuur weet wat best is voor haar volkje. Dat volkje heeft er echter een waar gifpotje van gebrouwd in een wereld om zeep. Lichtjaren verwijderd van haar bronnen. Geleid door valse herders... wolven in schaapskleren.

DUS : TERUG NAAR DE NATUUR !